RUUNIMAAGIA
Kuna olen tänusõnade vastuvõtmisega pikalt liig tagasihoidlik olnud, leides, et alati on võimalus areneda, ei taha ma enam siiski möödunud tegemisi vaka all hoida, teades, et nüüd on see aeg!

Hääd sõnad, mis allpool kirja pantu, on kopeeritud sõnumitest, mõnel harval korral üles tähendatud ka mälu järele.

Mõistetava privaatsuse huvides pole toodud ühtegi nime selgel moel välja ning kui keski tunneb end puudutanuna, et miks pole tema tänu kirjas, peab pisut kannatama! Saab olema kui kena järjejutt!